V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné,či poškozené, oznamte vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu skalickyl@gmail.com, případně telefonicky na číslo 774711308.  Zároveň bychom Vás požádali o vyplnění reklamačního listu. Vytištěný reklamační list pošlete spolu s výrobkem na naši adresu Lukáš Skalický, Sdružení 29, 140 00 Praha 4.

  • Vadný výrobek má zákazník za povinnost reklamovat ihned po zjištění vady.
  • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo opraveno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu na náklady odesílatele.
  • Doporučujeme ke zboží přiložit veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například fakturu, záruční list a jiné.
  • Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů od doručení na naši adresu. O vyřízení Vás budeme informovat pomocí SMS.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamační řád se řídí ZÁKONEM č. 89/2012 Sb.